9. Februar 2000

Die VgT's Tschechien, Österreich, Schweiz und Deutschland appellieren an den tschechischen Präsidenten Havel, das neue Tier-KZ des brüchtigen Hühnerbarons Pohlmann an der deutsch-tschechischen Grenze in  Domazlice  (nahe der bayerischen Ortschaft Eschlkam) zu verhindern

Der Appell an Präsident Havel ist gleichzeitig auf den homepages der nationalen VgT's - www.vgt.cz  www.vgt.at   www.vgt.ch  www.vgt-d.de - veröffentlicht und den Medien dieser Länder zugestellt worden. Er hat - in der deutschen und der tschechischen Version - folgenden Wortlaut:

Vázený pane prezidente,

dovolte mi, abych jménem spolku VgT Ceská republika, jehoz posláním je propagace vegetariánství a ochrany hospodárských zvírat tlumocil prosbu naši i prosbu zástupcu zahranicních spolku VgT.Dle soudu nemeckého ústavního soudního dvora porušuje chov nosných slepic v bateriích klecí nemecký zákon na ochranu zvírat. Tato extrémní trýznivá forma chovu zvírat musí být proto v Nemecku zlikvidována, stejne jako v zemích EU, jez je pro tento zákaz.

Mezinárodne známý, v Nemecku a Americe jiz mnohokrát souzený a sankcionovaný podnikatel Anton Pohlmann, podnikající v oblasti výroby vajec, jemuz byl v Evrope vydán zákaz chovu zvírat, staví nyní prostrednictvím podplacených lidí v Ceské republice nedaleko nemeckých hranic v okresu Domazlice gigantickou drubezárnu pro 800 000 nosnic. V srpnu se zde konala demonstrace zástupcu organizací na ochranu zvírat z Nemecka, Rakouska, Švýcarska a Ceské republiky. Nemecká i ceská média o celé akci podrobne informovala. I pres opakované protesty, jednání a demonstrace stavba zapocala. Jak bylo potvrzeno, stavba této drubezárny na hranicích s Nemeckem znamená zjevné obcházení nemeckého, ale i evropského zákona na ochranu zvírat. Ekologové se také oprávnene obávají, ze díky této stavbe utrpí zivotní prostredí v jejím okolí velké škody. Chce-li Ceská republika patrit do Evropy, potom ocekáváme, ze nejen hospodársky, ale také kulturne. Nikdo v zahranicí si nepreje, aby bylo kulturní a historické mestecko Domazlice spojováno s gigantickým velkochovem drubeze, jez obchází a porušuje evropský zákon na ochranu zvírat, stejne jako aby Ceská republika poskytovala hospodárský azyl takovým zlocincum, jako je Anton Pohlmann.

Apelujeme proto na Vás, pane prezidente, abyste se zasadil o to, aby výstavba tohoto gigantického velkochovu byla zastavena.

VgT Ceská republika
Vladimír Synek, prezident
Marcela Frei, viceprezident

VgT Rakousko
Dr. Franz-Joseph Plank, vedoucí
Hans Palmers, predseda

VgT Švýcarsko
Dr. Erwin Kessler, prezident

 

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäss einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Deutschlands verletzt die Haltung von Legehennen in Käfigbatterien das deutsche Tierschutzgesetz. Diese extrem tierquälerische Haltungsform muss deshalb in Deutschland abgeschafft werden. Auch die EU hat diese mit einer Übergangsfrist verboten.

Der international berüchtigte und in Deutschland mehrfach verurteilte und mit einem Tierhalteverbot belegte Eier-Fabrikant Anton Pohlmann plant nun mittels Strohmännern in Domazlice in Tschechien, unweit der deutschen Grenze, eine gigantische Hühnerfabrik für 1,8 Millionen Legehennen. Im August fand dort eine Grossdemonstration von Tierschutzorganisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien statt, an der auch der Verein gegen Tierfabriken teilnahm. Die deutschen und tschechischen Medien berichteten ausführlich darüber. Weitere Demonstrationen werden stattfinden. Muss Domazlice ein Ort dauernder Bürgerproteste werden?

Mit dem Bau dieser Tierfabrik an der Grenze zu Deutschland soll offensichtlich das deutsche bzw europäische Tierschutzrecht umgangen werden. Wenn Tschechien zu Europa gehören will, dann erwarten wir, dass dies nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell gilt. Es wäre unerträglich, wenn Tschechien solchen Tierschutz-Verbrechern wie Pohlmann wirtschaftliches Asyl gewähren würde.

Wir appellieren deshalb an Sie, Herr Präsident Havel, alles daran zu setzen, dass der Bau dieser Tierfabrik in Tschechien verhindert wird.

Verein gegen Tierfabriken Tschechien
Vladimir Synek, Präsident
Marcela Frei, Vizepräsidentin

Verein gegen Tierfabriken Österreich
Hans Palmers, Obmann
Dr Franz-Joseph Plank, Geschäftsführer

Verein gegen Tierfabriken Schweiz
Dr Erwin Kessler, Präsident

Verein gegen Tierfabriken Deutschland
Dr Erwin Kessler, 2. Vorsitzender


NEWS-VERZEICHNIS

HOMEPAGE

Mail an Verein gegen Tierfabriken Schweiz
Mail an Webmaster
URL: http://www.vgt.ch/news/000209.htm